Wybuch w kopalni

Mianem wybuchu szacuje się gwałtowne wydzielenie wielkich liczby energii. Wydarzenie to nosi ze sobą wiele zagrożeń. Wybuchom najczęściej towarzyszy nagły wzrost temperatury i ciśnienia, emisja promieniowania (np. pod postacią błyskawicy lub impulsu świetlnego wybuchu jądrowego) lub fal akustycznych (najczęściej jest to sztukom dźwiękowy lub charakterystyczny huk wystrzału). Nie bez powodu to niekontrolowane zjawisko napawa ludzi lękiem.

Jakie powierzchnie są zagrożone wybuchem? Najczęściej chodzą do nich powierzchni, w których atmosfera w razie potencjalnego zagrożenia może grozić wybuchem. Jako atmosferę wybuchową rozumie się specjalną mieszankę łatwopalnych substancji, przebywających w organizacji gazów, par lub mgieł, czyli mieszanek z powietrzem w warunkach atmosferycznych, w których panują za duże temperatury. Warto wiedzieć, iż w treściach wybuchowych zaledwie iskry lub łuk elektryczny mogą stworzyć eksplozję.

Przestrzenie najbardziej zagrożone wybuchem to m.im. fabryki środków chemicznych, rafinerie, stacje paliw, elektrownie, fabryki farb, lakiernie, stacje benzynowe, jak jeszcze pojazdy, oczyszczalnie ścieków, lotniska, młyny zbożowe lub stocznie. Zapłon w powyższych miejscach doprowadziłby do eksplozji, których efekty byłyby ogromne. Z pewnością wywołałyby ogromne straty materialne, a jeszcze naraziłyby na niebezpieczeństwo dobre życie.

Aby zapobiec wyżej wymienionym szkodom, należy wcale nie bagatelizować działania prewencyjnego, jakim jest warta przeciwwybuchowa. W wielu krajach zostały przygotowane specjalne ustawy, dyrektywy oraz normy, jakich zamiarem jest ograniczenie ryzyka zagrożenia wybuchem oraz wyeliminowanie potencjalnych szkód. W mieszkaniach zagrożonych wybuchem należy zainstalować system, który umożliwi bezpieczeństwo chodzących w nich wszystkim.