Wentylacja 3ds

Błędne zainstalowanie odpylania oraz centralnego odkurzania powoduje istotne zagrożenie wybuchem. Dlatego każda instalacja wymaga być zbudowana zgodnie z obowiązującymi normami ustanowionymi w dyrektywie ATEX tzw. atex installation.

Identyfikacja oraz ocena ryzyka wybuchu Aby wybrać skuteczne metody ochrony instalacji przed początkiem musimy zidentyfikować, a też uznać jej najsłabsze punkty. W współczesnym punkcie przeprowadzamy tzw. ocenę ryzyka wybuchowego na poziomie wykonawczym. Materiał ten posiada dla biura cieszącego się projektem zbiór wszystkich zaleceń. Po ich nauczeniu do programu zostanie opracowana ostateczna ocena ryzyka wybuchowego lub dokument zabezpieczenia przed wybuchem.

Zmniejszenie ryzyka wybuchu W charakterze zminimalizowania ryzyka wystąpienia wybuchu, w budowanych instalacjach, wykorzystywane są takie rozwiązania jak: antystatyczne lub przewodzące wkłady przeznaczone do filtracji, elektryczne i nieelektryczne wyposażenie z certyfikatem ATEX, dopasowaną aparaturę kontrolną oraz pomiarową, uziemienia.

Minimalizacja skutków wybuchu Z istoty spraw nie jest możliwe by do indywidualnego końca wyeliminować ryzyko wybuchu. Dlatego też, zgodnie z wymogami obu dyrektywy ATEX, w  instalacjach wykorzystuje się zabezpieczenia przeciwwybuchowe.

Dostawy wdrażania odpylania oraz centralnego odkurzania realizowane są w systemie „pod klucz”. Oznacza to, iż specjaliści biorą całkowitą odpowiedzialność za kompleksową realizację wszystkiego z okresów inwestycji – od projektu, przez produkcję każdych elementów układu, po montaż i uruchomienie nowo zamontowanej instalacji.

Oszczędność poprzez optymalizację Szczególny nacisk został zamontowany na optymalizację instalacji filtrujących pod kątem efektywności energetycznej, a i skuteczności odpylania. Działania te służą spodziewany efekt finansowy, a przede wszystkim dodają się do ochrony środowiska naturalnego naszego świata.

Skuteczne, i jednocześnie bardzo efektywnie Materiał filtracyjny ma najistotniejszy element skutecznej, zaś tym jednym sprzyjający naturze element instalacji odpylania oraz centralnego odkurzania. Odpowiednio dobrany zapewnia wysoką czystość odpylonego powietrza nie mając pod opiekę warunków pracy. Właśnie dlatego inżynierowie za wszystkim razem dobierają to pod kątem danej inwestycji.