Srodki do gaszenia pozaru

Para wodna jest zwykle wykorzystywanym środkiem gaśniczym. Używa się ją tylko w pomieszczeniach zamkniętych o małej kubaturze. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia na łatwych powierzchniach nie daje pożądanych efektów. Para jest niski ciężar dobry również w warunkach otwartej powierzchni nie osiąga właściwego stężenia gaśniczego.

Przekonuje się stosowanie pary wodnej w pomieszczeniach, których kubatura nie przekracza 500-520 m3. Powinny więc istnieć szczelne pomieszczenia. Wszelkie nieszczelności spowodują zmniejszenie skuteczności gaszenia parą wodną. Najczęściej parę wodną zaczyna się do gaszenia pożarów, jakie potrafią zaistnieć w suszarniach drewna, składowiskach materiałów łatwopalnych, na statkach, przepompowniach produktów naftowych, w wnętrzach z kotłami wulkanizacyjnymi czy kolumnami rektyfikacyjnymi. Para, jako środek gaśniczy może żyć praktyczna do gaszenia pożarów ciał stałych, jakie nie wchodzą w odpowiedź z wodą w danych warunkach temperaturowych. Nie określone jest natomiast zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów, jeżeli palące się materiały, w efektu kontaktu z parą wodną ulegną zniszczeniu. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów powoduje obniżenie stężenia tlenu do takiego stanu, przy którym proces spalania jest zły. Para wodna rozcieńcza palne gazy w okolicy spalania. Najbardziej funkcjonalne i pewne jest gaszenie pożarów parą nasyconą, która jest oferowana pod ciśnieniem od 6 do nawet 8 atmosfer. Para jako środek gaśniczy "steam fire extinguishing"może być przydatna wyłącznie w obecnych miejscach, co do których korzysta się pewność, że nie uczestniczą w nich pracowniki. Z pomocy na długie ciśnienie gaśnicze para mogłaby być zła dla zdrowia, a nawet życia ludzkiego.