Kasa fiskalna likwidacja

Na polu Europy dochodzi rocznie do ponad dwóch tysięcy eksplozji substancji łatwopalnych, pyłów oraz gazów, które wysyłają do dewastacji maszynerii, uszkodzeń sprzętu i budynków, zaś nie rzadko jeszcze do utraty ludzkiego życia. Do początku może doprowadzić powstanie atmosfery wybuchowej, będącej następstwem sytuacji, gdy mieszanina powietrza, gazów palnych, par bądź pyłów jest realizowana, przetwarzana i gromadzona w obecności tlenu. Największe zagrożenie atmosferą wybuchową jest zwykle w biznesach chemicznych, zbiornikach, rafineriach, elektrowniach, lakierniach, stacjach uzdatniania wody oraz portach morskich tudzież na lotniskach. Dyrektywa ATEX powstała jako dobrowolna reguła dla sprzętu sprzedawanego w Grupie Europejskiej, i stosowanego w medium wrażliwym na niebezpieczeństwo eksplozji. Od chwile wpisania w bycie dyrektywy ATEX wszystkie tego modelu urządzenia muszą umieć certyfikat ATEX a być częste odpowiednim symbolem. Omawiana dyrektywa ATEX 94/9/EC nakazuje producentom obowiązek dostarczania sprzętu elektrycznego do zachowania w potencjalnie zagrożonej wybuchem sferze wyłącznie opatrzonych adekwatnym certyfikatem. Pracowników ma natomiast dyrektywa ATEX 99/92/EC określająca wymogi poprawy BHP osób siedzących w miejscu narażonym na eksplozję. Sama zasada ATEX 94/9/WE jest wprowadzana do sprzętów będących inne źródło zapłonu, bowiem w ich przypadku jest możliwość wyładowania elektrycznego, powstania elektryczności spokojnej i doskonalszych temperatur. Choć dyrektywa ATEX jest poważnym rozporządzeniem, to wśród korzyści wychodzących z podporządkowania się temu typowi można wymienić:

ceag ghg

zagwarantowanie bezpieczeństwa miejsca pracy dla zatrudnionych w punktach produkcyjnych, ograniczenie strat ekonomicznych powstałych wskutek ewentualnych awarii lub przestojów w sztuce, zapewnienie wymaganej jakości akcesoriów do obrotu handlowego na terenie Unii Europejskiej, koordynacja służb bezpieczeństwa i higieny pracy oraz osób odpowiedzialnych.