Ekrany przeciwpylowe

Pyły a wyjątkowe cząsteczki przesuwające się w powietrzu mogą stanowić daleko przykre dla swego zdrowia. Co prawda organizm mężczyznę jest rzeczywiście wyposażony w bariery utrudniające wnikanie zbyt wielu zanieczyszczeń do płuc, czyli systemy filtrujące powietrze, zanim przyjęcie się ono do naszego mieszkania.

Niestety, te ubezpieczenia choć skuteczne, czasem składają się niewystarczające - głównie dla bardzo drobnych części pyłów, jakie z łatwością przenikają przez filtr powietrza w jamie nosowej, przedostają się do płuc a tam czynią spustoszenia, wywołując natychmiastowa reakcję alergiczną, bądź łącząc się zaś w rezultacie powodując powstawanie groźnych, często mocnych i nieuleczalnych chorób płuc. Kaseta odpylająca to atrakcyjne rozwiązanie do przemysłu. Wszędzie tam, gdzie wykonywa się jakieś dobra, wytwarzanie zanieczyszczeń do powietrza ujawnia się być oczywiste - choć zupełnie nie świadczy to, że właściwe dla człowieka. Z serii tam, gdzie pracują organizacje i piece wyzwalające wielkie ilości zanieczyszczeń, są więcej ludzie odpowiedzialni za ich funkcję, i łatwo zmuszeni wdychać wyziewy tych maszyn. Na szczęście wynaleziono kasety odpylające, przeznaczone raczej do filtrowania w tryb mechaniczny zanieczyszczeń, jakie są wytwarzane przez piece hutnicze, lub innego sposobu maszyny przemysłowe. W istoty zanieczyszczeń powietrza w hutach i fabrykach najlepiej byłoby zlikwidować uwagę ich ponoszenia. Jednak choć człowiek może wymyślać cuda w dowolnej dziedzinie, to niektóre procesy technologiczne i wytwórcze są nie do zastąpienia, a nawet jeśli da się je zastąpić, więc nie tak zyskownie. W wypadku przemysłu wydajność maszyny to zasada, dlatego nie zawsze opłaca się wymienić maszynę wydają, lecz nieekologiczną na ekologiczna, lecz mniej wydajną. Dużo oszczędniejszym rozwiązaniem pozwalającym wdrożyć do fabryki czy huty działania proekologiczne jest danie systemów filtrujących na bieżąco powietrze z części zachodzących w procesie pracy czy spalania. Cartridge dust collector, czyli kasety odpylające są obecnie bardzo często i chętnie wykorzystywanym rozwiązaniem, zwłaszcza w biurach przemysłowych pracujących przy tworzywach sztucznych, także w hutnictwie, które również wytwarza mnóstwo zanieczyszczeń. A zanieczyszczenia w żadnej sytuacje nie są idealne dla organizmu człowieka tam pracującego.